Популярні Компанії


Акціонерний комерційний банк АВТОКРАЗБАНК

Акціонерний комерційний банк АВТОКРАЗБАНК

Акціонерний комерційний банк АВТОКРАЗБАНКВідкрите акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «АВТОКРАЗБАНК» - банк з солідним досвідом роботи на фінансових ринках, створений у 1993 році, як галузевий банк, який з часом перетворився на універсальну фінансово - кредитну установу з широким спектром сучасних послуг та мережею філій, що планомірно розвивається.


ВАТ АКБ «АВТОКРАЗБАНК» на підставі ліцензії Національного банку України № 147 від 04.10.2001 р. здійснює наступні операції:

•приймання вкладів від юридичних та фізичних осіб;
•відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних
•інструментів та зарахування коштів на них;
•розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
•надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
•придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
•лізинг;
•послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
•випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
•випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
•надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.


ВАТ АКБ «АВТОКРАЗБАНК» є членом в таких організаціях та асоціаціях:

•Visa International;
•Асоціація Українських банків;
•Південноукраїнська торговельно-інформаційна система (організований позабіржовий ринок цінних паперів);
•Міжрегіональний фондовий союз;
•Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв;
•Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
•Міжнародна платіжна система «Укркарт»;
•Міжнародна система переказів «Western Union» (субагент);
•Міжнародна система переказів «Contact»;
•Система міжнародних платежів «S.W.I.F.T».
Телефон: 0 536 778 838

вул. Київська, 8
м. Кременчук,,
Полтавська обл.

Додатково:
 Послуги в Україні » Банки | кредитні спілки