Популярні Компанії


Дніпропетровська державна медична академія

Дніпропетровська державна медична академія

Дніпропетровська державна медична академіяДніпропетровська державна медична академія (ДДМА) – центр освіти, науки і культури високорозвинутого промислового регіону Придніпров'я.

Є одним із найстаріших навчальних закладів України. Заснована 15 вересня 1916 року на базі Катеринославських вищих жіночих курсів. Статус академії установа придбала в 1920 році, який був повернений в 1994 році Ухвалою Кабінету Міністрів України № 224 від 20 квітня 1994 року. За 93 роки свого існування ДДМА підготувала більше 49 тисяч лікарів, провізорів та медичних сестер-бакалаврів.

В структурі академії – 6 факультетів (перший медичний, другий медичний, третій медичний, стоматологічний, факультет іноземних студентів и факультет післядипломної освіти), на яких навчається понад 4,5 тис. студентів, а також 521 громадянин з 34 іноземних країн: до 800 інтернів та близько 3,5 тис. лікарів-курсантів.

На 56 кафедрах працюють 566 викладачів, з них 96 докторів наук і 347 кандидатів наук. Всього в академії працює 1345 співробітників.

Післядипломна підготовка фахівців в ДДМА проводиться на факультеті післядипломної освіти. Післядипломну освіту здійснюють провідні вчені, лікарі вищої лікарської категорії, серед яких 19 професорів і 58 доцентів.

На факультеті проводиться післядипломна підготовка в трьох напрямах:
- первинна спеціалізація лікарів-інтернів – інтернатура;
- підвищення кваліфікації лікарів або перепідготовка фахівців;
- підготовка клінічних ординаторів.

Студентське наукове товариство ДДМА налічує 60 кружків, в яких біля 1300 членів. СНТ постійно впроваджує нові форми роботи, створена комп'ютерна система управління науково-дослідною діяльністю студентів. На підсумкових конференціях СНТ в середньому представляє до 500 доповідей, зокрема до 200 – на гуманітарній секції.

На всіх кафедрах студенти, займаючись в наукових секціях, можуть брати участь у вузівських, національних і міжнародних конференціях, у виконанні науково-дослідних робіт, в раціоналізаторській і винахідницькій діяльності. Щорічно члени СНТ відправляють свої наукові роботи на національні і міжнародні конкурси і одержують високу оцінку. Студенти є членами рад факультетів і вченої ради академії.

При ДДМА в 1994 році створений Дніпропетровський Добродійний Фонд підтримки і пошуку талановитої молоді. Фонд організований з метою:
- збільшення інтелектуального потенціалу медичної науки;
- підвищення наукової культури;
- проведення нових методик в області фундаментальної науки і медичної практики.Телефон: 0 567 135 257

вул. Дзержинського, 9,
м. Дніпропетровськ,,
Дніпропетровська обл.

Додатково:
 Суспільне життя Українців » Наука | навчання | реферати