Популярні Компанії


ПІОГЛОБАЛ Україна

ПІОГЛОБАЛ Україна

ПІОГЛОБАЛ УкраїнаУправляюча компанія «ПІОГЛОБАЛ Україна» входить до трійки найбільших українських управляючих компаній, що працюють у секторі невенчурних фондів. Сумарна вартість чистих активів під управлінням на 1 січня 2009 року перевищує 100 млн. гривень.


Компанія однією з перших почала організовувати освітні семінари з питань інвестування і впроваджувати нові інвестиційні стратегії в секторі управління активами. КУА«ПІОГЛОБАЛ Україна» стала ініціатором створення галузевих, індексних фондів, а також фондів прямого інвестування, сформувавши найбільш широку лінійку інвестиційних фондів в Україні, що дозволяє інвесторові вибрати інвестиційний продукт з врахуванням його індивідуальних цілей і переваг.


У 2008 році Управляючою компанією «ПІОГЛОБАЛ Україна» заснований відкритий недержавний пенсійний фонд «Сократ-Майбутнє».


Під управлінням компанії знаходяться слідуючі фонди: ЗНКІФ «Преміум-фонд», ВДПІФ «Преміум-фонд Збалансований», ЗНКІФ «Преміум-фонд Енергія», ВДПІФ «Преміум-фонд Індексний», ЗНКІФ «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування», ЗНКІФ «Преміум-фонд Акцій», ЗНКІФ «Преміум-фонд pre-IPO», ВДПІФ «Преміум-фонд Грошового ринку».


Регіональна мережа КУА «ПІОГЛОБАЛ Україна» охоплює всі ключові регіони країни і є найбільшою серед українських інвестиційних компаній.


Управляюча компанія «ПІОГЛОБАЛ Україна» здійснює професійну діяльність з управління активами на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (серія АВ №483539) зі строком дії до 02.12.2011 р.
Телефон: 0 442 070 105

Бізнес-центр «Олімпійський»,
1 під’їзд, 5 поверх,
вул. Червоноармійська, 72,,
Київська обл.

Додатково:
 Послуги в Україні » Банки | кредитні спілки