Популярні Компанії


Головдержслужба України

Головдержслужба України

Головдержслужба УкраїниІнститут державної служби України започатковано з прийняттям Закону України "Про державну службу", який набрав чинності 1 січня 1994 року. Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави по створенню правових, організаційних, економічних, соціальних умов для реалізації громадянами України права на державну службу, визначає загальні засади діяльності та статус державних службовців.

Державна служба - це механізм забезпечення стабільності, надійності конституційного устрою та надання державному управлінню організованості, компетентності і професіоналізму.

В системі владних відносин вона виступає одним із головних чинників формування цивілізованої державності, об'єднання зусиль гілок влади, створення кадрового потенціалу професіоналів для роботи в органах державного управління. Державні службовці покликані професійно виконувати практичні завдання щодо забезпечення соціально-політичних і правових передумов відносин громадян з державними інститутами.

Основні завдання Головдержслужби України:
· участь у формуванні єдиної державної політики у сфері державної служби та забезпеченні її реалізації;
· забезпечення функціонального управління державною службою;
· розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної служби, координація та здійснення контролю за їх виконанням;
· забезпечення методичного керівництва діяльністю кадрових служб з питань проведення конкурсного відбору, атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань, формування кадрового резерву для державної служби і служби в органах місцевого самоврядування та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
· організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
· участь у проведенні адміністративної реформи;
· організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління;
· здійснення контролю за дотриманням умов, визначених законодавством про державну службу, та реалізацією громадянами права на державну службу;
· забезпечення дотримання єдиних вимог до професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантної посади державного службовця;
· організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
· розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

Відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на Головдержслужбу покладено консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування.Телефон: 0 442 790 529

вул. Прорізна, 15,
м. Київ,,
Київська обл.

Додатково:
 Суспільне життя Українців » Державна влада | політика України