Популярні Компанії


Iнститут рослинництва iм. В. Я. Юр'єва УААН

Iнститут рослинництва iм. В. Я. Юр'єва УААН

Iнститут рослинництва iм. В. Я. Юр'єва УААНОсновні напрямки роботи інституту відповідають пріоритетним проектам 9 науково-технічних програм УААН та НТП Міністерства Аграрної політики України з прикладних досліджень.

Загальна кількість працюючих в інституті становить 338 чоловік. В 6-ти наукових центрах і 22-х лабораторіях інституту проводять дослідження 150 наукових співробітники, серед них 8 докторів та 63 кандидата наук.

Інститут проводить підготовку наукових кадрів через аспірантуру та залучення співробітників для роботи над кандидатськими дисертаціями поза аспірантурою за спеціальностями: селекція рослин, насінництво, рослинництво, генетика.

В інституті діє спеціалізована учена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: селекція рослин, насінництво, рослинництво в галузі сільськогосподарської науки. Інститут є прогресивною базою для підготовки молодих фахівців для сучасної сільськогосподарської галузі.

Щороку в наукових підрозділах інституту проходять наукову практику та стажування понад 100 студентів вузів України.
Фонди наукової бібліотеки інституту нараховують 52638 примірників, в тому числі 47986 вітчизняних, 238 на іноземних мовах та 4415 журналів. Здійснюється МБА з 5 країнами СНД.

Мережа інституту включає чотири державних дослідних господарства та одну дослідну станцію, база яких є полігоном випробування інноваційних розробок інституту та їх реклами.
Інституту підпорядкована Устимівська дослідна станція, яка розташована в Глобинському районі Полтавської області і займає 730 га с.-г. угідь, та 4 дослідних господарства, розташованих в Харківській області: ДП ДГ "Елітне" (Харківський район), загальна площа с.-г. угідь 2130 га, ДП ДГ "Червона хвиля" (Велико-Бурлуцький район), загальна площа с.-г. угідь 5593 га, ДП ДГ "Червоний Жовтень" (Балаклійський район), загальна площа с.-г. угідь 9676 га, ДП ДГ “Комсомолець” (Лозівський район), загальна площа с.-г. угідь 7542 га.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН УКРАЇНИ входить до складу Інституту рослинництва, який є головною установою з координації державної науково-технічної програми "Генетичні ресурси рослин України", в виконанні якої задіяно 35 установ-співвиконавців, науково-технічної програми "Олійні культури" (соняшник), у якій задіяні 5 установ-співвиконавців та науково-технічної програми "Біосировина" в якій задіяно 10 установ-співвиконавців. Національний генбанк рослин України налічує 130 тис. зразків, що належать до 1032 видів рослин, і є одним з 10 найбільших генбанків світу. Щорічно близько 12 тис. зразків направляються для виконання селекційних, наукових, учбових та інших програм. Україна є членом міжнародної системи генетичних ресурсів рослин, що управляється ФАО.Телефон: 0 573 921 343

пр. Московський 142,
г. Харьков,,
Харківська обл.

Додатково:
 Виробництво в Україні » Агропром | ферми | продукти
 Навчальні заклади України