Популярні Компанії


Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власностіУ сучасному світі результат інтелектуальної діяльності людини - це основа науково-технічного розвитку суспільства, важливий інструмент конкурентної політики підприємства, визначальний фактор ринкової вартості високотехнологічних компаній. Адже на думку фахівців в умовах жорсткої конкурентної боротьби нині перемагає не та країна, яка володіє найбагатшими природними або людськими ресурсами, а та, в котрій доля інтелектуального продукту в сукупному валовому продукті є найбільшою.

Створюючи об'єкт інтелектуальної власності та набуваючи прав на нього, кожен бажає отримати з цього практичний, економічний зиск. Але здійснення подібних намірів без допомоги фахівців у цій сфері є вельми ускладненим процесом, оскільки право інтелектуальної власності є особливою та досить складною частиною цивільного права. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, а тим більше ефективний захист цих прав мають ґрунтуватися на надійній нормативній та науковій базі, потребують кваліфікованого проведення експертних досліджень, фахової оцінки прав інтелектуальної власності.

Центр експертних досліджень є одним зі структурних підрозділів Інституту, головне завдання якого – проведення судових та позасудових незалежних експертиз, пов’язаних з такими об’єктами інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгівельні марки, об'єкти авторського права та суміжних прав тощо.

Здійснюючи наукові дослідження з різних питань права інтелектуальної власності, фахівці нашого Інституту накопичили величезний теоретичний потенціал та практичний досвід, який дозволив їм посісти гідне місце в національній системі охорони та захисту прав інтелектуальної власності, зокрема у сфері судової експертизи та оціночної діяльності щодо різних об’єктів інтелектуальної власності.

На сьогодні Інститут є єдиним в Україні спеціалізованим закладом, який здійснює науково-правові експертизи, пов’язані з правом інтелектуальної власності. Як показує практика, в умовах постійних змін у спеціальному законодавстві значення такої незалежної експертизи в процесі захисту прав є неоціненним.

Консультаційна робота теж є одним з основних видів діяльності Інституту. Сотні підприємств та громадян звертаються до нашої установи за фаховою допомогою та отримують її швидко і безвідмовно.

Також ми надаємо можливість кожному, хто цікавиться інтелектуальною власністю, в режимі он-лайн ознайомитись з найцікавішими публікаціями наших науковців.Телефон: 0 442 000 875

вул. Боженка, 11, корп. 4,
м. Київ,,
Київська обл.

Додатково:
 Послуги в Україні » Юридичні послуги
 Суспільне життя Українців » Наука | навчання | реферати
 Суспільне життя Українців » Новини | ЗМІ України