Популярні Компанії


Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України - НТСЕУ

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України - НТСЕУ

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України - НТСЕУНауково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) - незалежна громадська організація, що має 125-літню історію, сталі інженерні традиції і активну громадянську позицію. НТСЕ України об'єднує вчених, інженерів, економістів та інших фахівців, які працюють в галузі енергетики на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, компаніях і фірмах різної форми власності.

Відповідно до чинного законодавства НТСЕУ зареєстрований Міністерством юстиції України як творче, громадське об'єднання вчених і спеціалістів із статусом всеукраїнського. Діяльність Центрального правління Спілки та 14 регіональних відділень НТСЕУ поширюється на всю територію України.

Статутні задачі Спілка здійснює за рахунок членських внесків і надходжень на проведення планових заходів та виконаних на замовлення науково-технічних робіт.
НТСЕУ є некомерційним безприбутковим громадським об'єднанням.

У своїй роботі Центральне правління і правління регіональних (обласних) організацій НТСЕУ спираються на колективних членів Спілки - енергетичні та електротехнічні компанії і підприємства, інститути, наукові і навчальні заклади, підприємницькі структури, а також на створені при правліннях НТСЕУ громадські об'єднання фахівців за професійними інтересами.

НТСЕ України із залученням провідних фахівців різних галузей знань та сфер діяльності готує рекомендації органам законодавчої і виконавчої влади України з науково-технічних проблем енергетики та формування енергетичної політики держави, опрацьовує відповідні концепції, програми та альтернативні енергетичні проекти, сприяє обміну знаннями та підвищенню кваліфікації працівників галузі (проводить конференції, симпозіуми, семінари тощо), здійснює незалежні експертні оцінки відомчих рішень, організує вивчення громадської думки щодо найважливіших питань розвитку енергетики.Телефон: 0 442 284 307

вул. Хрещатик, 12, офіс 303,
м. Київ,,
Київська обл.

Додатково:
 Виробництво в Україні » Енергетика
 Суспільне життя Українців » Наука | навчання | реферати