Популярні Компанії


Ліга страхових організацій України

Ліга страхових організацій України

Ліга страхових організацій УкраїниЛіга страхових організацій України (ЛСОУ) була заснована у 1992 році і є неприбутковим об’єднанням учасників ринку страхових послуг України, яке створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг.

Основними завданнями ЛСОУ є:

— сприяння розвитку страхового ринку;
— захист прав та інтересів учасників ринку страхових послуг, що є членами Ліги;
— сприяння формуванню та вдосконаленню правової бази страхової діяльності;
— сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму керівників та спеціалістів учасників ринку страхових послуг;
— ознайомлення громадськості з діяльністю учасників ринку страхових послуг та їх роллю в економічному житті України;
— сприяння реалізації антимонопольного законодавства в сфері страхової діяльності;
— утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між учасниками ринку страхових послуг та споживачами страхових послуг;
— доведення до учасників ринку страхових послуг законодавчих та нормативних актів органів державної влади та управління з питань, що стосуються сфери страхової діяльності;
— розробка рекомендацій з питань методології страхової справи.

Для досягнення зазначених завдань ЛСОУ:

— співпрацює з органами державної влади та управління щодо вироблення напрямків вдосконалення страхової діяльності;
— забезпечує своїх членів кваліфікованими методичними, методологічними та інформаційно-консультаційними послугами та допомогою у всіх справах, що стосуються страхової діяльності;
— створює з відповідними учбовими закладами центри і курси підготовки та перепідготовки кадрів;
— співпрацює з засобами масової інформації, готує інформаційні бюлетені та інші матеріали;
— проводить симпозіуми, семінари, конференції, обмін досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;
— вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід, забезпечує рекомендаціями щодо ефективного здійснення страхової діяльності;
— координує діяльність учасників ринку страхових послуг у сфері спільних інтересів членів Ліги;
— залучає представників членів Ліги до участі у заходах, що проводяться органами державної влади та управління з метою подальшого розвитку страхової діяльності в України;
— сприяє комплексному рекламно-видавничому та інформаційному забезпеченню членів Ліги;
— здійснює координацію розроблення типових правил страхування.Телефон: 0 445 168 230

вул. Марини Раскової, 11, офіс 500.,
Київська обл.

Додатково:
 Послуги в Україні » Страхування