Популярні Компанії


Асоціація Земельна спілка України

Асоціація Земельна спілка України

Асоціація Земельна спілка УкраїниАсоціація "Земельна спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій та установ України. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.

Засновники Земельної спілки України вважають, що формування законодавства і державної політики в сфері земельних відносин відбувається без участі тих, хто безпосередньо працює з землею або суб’єктом земельних відносин. Не є секретом, що за сучасного стану розвитку ринку землі будь яка операція з землею та її документальне оформлення потребує значного часу і зусиль. Додаткових ускладнень учасникам земельного ринку додає їх непоінформованість щодо нормативних актів, які регулюють земельні відносини в Україні.

Виходячи з цього Асоціація ставить собі на меті такі стратегічні цілі:

- об'єднання землевпорядних підприємств та організацій, оцінювачів, фермерів, інших суб'єктів ринку землі, які зацікавлені в цивілізованому розвитку земельних відносин;
- представництво та захист інтересів членів Спілки у судових органах, державних установах, органах місцевого самоврядування і громадських організаціях;

Для реалізації цих задач Асоціація визначає для себе такі напрями діяльності: - моніторинг і систематизація нормативної бази, яка регулює земельні відносини в Україні;
- ініціювання, розробка та лобіювання змін в чинне законодавство і підзаконні акти з метою його як найефективнішого сприяння розвитку земельних відносин;
- надання членам Спілки оперативної інформації про зміни чинного законодавства;
- підготовка та публікація фахових коментарів до законів та інших нормативних актів, які регулюють земельні відносини в Україні;
- надання членам Спілки методичних і практичних рекомендацій стосовно професійної діяльності в сфері земельних відносин;
- проведення семінарів та конференцій з обміну досвідом та вирішення важливих питань діяльності членів Спілки;
- навчання перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів;
- видання газети, а також інших інформаційних видань, які мають висвітлювати актуальні питання земельних відносин в Україні;
- розробка спеціалізованого програмного забезпечення;
- ініціювання та участь в реалізації міжнародних, загальнонаціональних та регіональних проектів і програм;
- проведення громадської експертизи та громадських слухань з питань земельних відносин.Телефон: 0 444 531 658

вул. Західна, 12
м. Київ,
Київська обл.

Додатково:
 Благодійні фонди України
 Послуги в Україні » Юридичні послуги