Популярні Компанії


ТОВ Новофарм-Бiосинтез

ТОВ Новофарм-Бiосинтез

ТОВ Новофарм-БiосинтезТОВ "Новофарм-Бiосинтез" займається виробництвом iнфузiйних розчинiв з 1998 року. Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється на основi лiцензiї на виробництво лiкарських засобiв. ТОВ "Новофарм-Бiосинтез" являється членом Всеукраїнської асоцiацiї iнфузiйних розчинiв та членом в асоцiацiї "ЄАН-Україна".

Потужнiсть пiдприємства з випуску iнфузiйних розчинiв складає 1,5 млн. пляшок в місяць.

Якiсть наших препаратiв забезпечується на всiх етапах їх "життєвого циклу": пiд час розробки документацiї, доклiнiчних та клінічних випробувань, виробництві, в процесi контролю, пiд час зберiгання та реалiзацiї. Нами зроблено передостаннiй крок в досягненнi вiдповiдностi виробницта європейським стандартам. Якщо чотири роки ми прагнули досягти "нової якостi iнфузiйних розчинiв", то вже зараз ми це не просто декларуємо - ми це гарантуємо.

Гарантiя якостi нашої продукцiї складається з наступних факторiв:

• чистi примiщення;
• спецiалiзоване обладнання;
• сучаснi технологiї;
• контроль якостi;
• пiдготовлений персонал;
• ведення виробничої документацiї

Головна мета пiдприємства - забезпечення стабiльної якостi, ефективностi та безпеки iнфузiйних розчинiв, пiдвищення їх конкурентоспроможностi. Попит i авторитет у споживача можна завоювати тiльки якiсною продукцiєю. Досягаємо ми цiєї мети за допомогою розробленої i правильно органiзованої системи якості, основаної на принципах i правилах GMP.

Останнiм кроком в досягненнi нашої мети буде проведення сертифiкацiї виробництва для отримання сертифiкату вiдповiдностi GMP.Телефон: 0 414 120 559

вул. Житомирська, 38.
м. Новоград-Волинський,,
Житомирська обл.

Додатково:
 Виробництво в Україні » Хімічна промисловість України
 Медицина в Україні » Виробники | дистриб'ютори | аптеки