Популярні Компанії


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН УкраїниІнститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (до 1998 року – Інститут національних відносин і політології НАН України) утворено рішенням Президії Академії наук України 11 грудня 1991 року.

Інститут створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України.

Йдеться про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

В Інституті здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації, діють аспірантура і докторантура.

Інститут підтримує широкі міжнародні зв’язки, бере участь у здійсненні спільних дослідницьких проектів з українськими і зарубіжними науковими установами та громадськими організаціями, веде активний діалог з представниками різних політичних партій, рухів, конфесій щодо оптимальних шляхів подальшого розвитку України.

Реалізація дослідних проектів Інституту у співпраці з групами ряду університетів дала змогу з'ясувати специфічні риси та особливості етнополітики в окремих регіонах України (Закарпатья, Прикарпаття, Волинь, Крим), визначити її пріоритетні завдання та перспективні напрями.

Науковці Інституту підтримують наукові зв'язки з дослідницькими і навчальними закладами Великобританії, Ізраїлю, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції, здійснюються спільні міжнародні дослідні проекти. Інститут розвиває співпрацю з державними та громадськими організаціями, веде активний діалог з представниками різних політичних партій, рухів, релігійних конфесій щодо оптимальних шляхів розвитку України, функціонування її політичних інститутів тощо.Телефон: 0 442 856 561

вул. Кутузова, 8,
м. Київ,,
Київська обл.

Додатково:
 Суспільне життя Українців » Наука | навчання | реферати