Популярні Компанії


Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН УкраїниЛідер у навчанні дорослих в Україні, один із найстаріших навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, наділений функціями Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру галузі післядипломної педагогічної освіти.


Основні напрями діяльності Інституту:
післядипломна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціалізація, стажування керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів галузі освіти відповідно до виданих ліцензій, згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями;
проведення науково-дослідної роботи з проблем розвитку післядипломної освіти та ін.;
науково-методичне забезпечення післядипломної освіти та координація наукової, науково-методичної роботи закладів, установ післядипломної освіти;
інформаційне забезпечення установ та закладів освіти України з метою створення єдиного освітнього простору, поширення передових педагогічних технологій;
проведення експертної оцінки поданих на ліцензування та акредитацію матеріалів закладів освіти різних форм власності;
співробітництво в галузі післядипломної освіти із зарубіжними науковими центрами та закладами освіти, обмін інформацією, відрядження працівників на основі обмінів, створення спільних навчальних та науково-методичних центрів, розробка та реалізація міжнародних програм і проектів та ін.;
здійснення міжнародних зв'язків та зовнішньоекономічної діяльності в галузі післядипломної освіти з установами зарубіжних країн на основі прямих зв'язків, створення спільних навчальних, науково-методичних центрів та інших підрозділів
Телефон: 0 444 843 965

вул. Артема, 52-А,
м. Київ,,
Київська обл.

Додатково:
 Навчальні заклади України