Популярні Компанії


Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення

Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення

Український науково-дослідний інститут радіо і телебаченняДержавне підприємство – Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення (ДП УНДІРТ) засновано на державній власності згідно з
наказом Міністра зв'язку України від 23.06.93 р. № 87

Зважаючи на державну важливість наукових проблем, що вирішуються підприємством, на інститут покладено функції системного інституту з вирішення питань за такими основними науковими напрямками:
– розвиток теорії та практики радіотехнічних систем різноманітного призначення в усіх діапазонах радіочастотного спектру, а також систем радіомовлення і телебачення, усіх видів систем рухомого радіозв'язку, систем супутникового та космічного зв'язку, а також наукове вирішення проблем розвитку новітніх радіотехнологій та аудіовізуальних і мультимедійних систем, включаючи вирішення економічних проблем;
– установлення наукових зв'язків і розширення участі в роботі провідних міжнародних і європейських організацій в сфері телекомунікацій за дорученням Адміністрації зв'язку та радіочастот України. Наукове забезпечення й практична реалізація проблем міжнародного співробітництва, а також забезпечення науково-технічної політики України в удосконаленні систем радіозв'язку і мовлення з розробленням рекомендацій відносно проведення цієї політики на міжнародному та національному рівнях;
– опрацювання методів та технічних засобів і пристроїв забезпечення електромагнітної сумісності;
– метрологічне, нормативне та інформаційне забезпечення систем радіозв'язку, радіомовлення та телебачення;
– проведення сертифікаційних випробувань в установленому порядку;
– видання науково-технічної продукції.Телефон: 0 487 222 868

вул. Буніна, 31,
м. Одеса,,
Одеська обл.

Додатково:
 Навчальні заклади України