Популярні Компанії


Чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет

Чернівецький національний університетOдин із провідних вузів України - засновано 4 жовтня 1875 року.

Сьогодні в університеті функціонує 16 факультетів. На 71 кафедрі навчається понад 16 тисяч студентів, здійснюється підготовка фахівців з 67 спеціальностей.

Навчально-наукову роботу забезпечують понад 900 викладачів, у т.ч. майже 100 докторів наук, професорів, близько 500 кандидатів наук, доцентів; діє 6 спеціалізованих наукових рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

ЧНУ має 14 навчальних корпусів, ботанічний сад, зоологічний та геологічний музеї, видавництво, бібліотеку з книжковим фондом у 2,5 млн. примірників.

При університеті функціонує кафедра військової підготовки.Телефон: 0 372 526 235

вул. Коцюбинського 2,
м. Чернівці,,
Чернівецька обл.

Додатково:
 Навчальні заклади України