Популярні Компанії


Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)Місія університету - працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь
Університет є лідером у реформуванні вищої освіти в Україні, має високий рейтинг у вітчизняному освітньому середовищі. Першим здійснив суттєве оновлення змісту освіти та широке впровадження у навчальний процес інноваційних технологій на основі інформатизації, кредитно-трансферної системи, прогресивних методів оцінювання знань студентів тощо. Послідовно реалізуються положення Болонського процесу на шляху європейської інтеграції. Активно діє інтегрована ступенева освіта в рамках техноекономполісу. Загальновизнаною в Україні є система перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за національними і міжнародними програмами, у т.ч. за програмами "Магістр-бізнес-адміністрування", "Європейський менеджмент - СеМВА".
У 2006 році приєднався до всесвітньо відомої Великої Хартії університетів.
Здобутки університету у 2007 році, як і в минулі роки, відзначено золотою медаллю на Всеукраїнській освітній виставці.
До складу університету, окрім базового закладу, де функціонують 5 факультетів, входять 4 навчальних інститутів, 8 коледжів і вищих комерційних училищ, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Ялті
Університет має потужний науковий потенціал. Вектор університетської науки спрямований на розробку фундаментальних і прикладних актуальних проблем соціально-економічного розвитку України. Працюють 11 наукових шкіл, аспірантура і докторантура.


Телефон: 0 445 443 974

вул. Кіото, 19,
м. Київ,,
Київська обл.

Додатково:
 Навчальні заклади України