Популярні Компанії


Комітет з контролю за наркотиками

Комітет з контролю за наркотиками

Комітет з контролю за наркотикамиКомітет з контролю за наркотиками є правонаступником Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я.


Комітет є спеціально уповноваженим компетентним органом у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, чинними міжнародними договорами про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, наказами МОЗ та цим Положенням.

Основними завданнями Комітету є:
- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- забезпечення державного регулювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- здійснення державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- взаємодія в установленому законодавством порядку з Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками ООН (далі - МККН), Комісією з наркотичних засобів ООН.Телефон: 0 442 897 600

вул. Саксаганського, 66-Б,
м. Київ,,
Київська обл.

Додатково:
 Суспільне життя Українців » Державна влада | політика України
 Здоровий спосіб життя в Україні » Азбука здорового життя